null

Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze sygnalizują potencjalne niebezpieczeństwo w okolicy oraz obligują kierowców do zachowania wzmożonej czujności i ostrożności. Charakteryzują się kształtem trójkąta równobocznego, którego wierzchołek skierowany jest ku górze (z wyjątkiem znaku A–7), żółtym kolorem tła i czerwoną obwódką. Widnieje na nich najczęściej czarny symbol. Na terenie polski obowiązują 42 znaki z grupy ostrzegawczych. Oznacza się je literą A.Kliknij i zobacz znaki »
null

Znaki zakazu

Głównym zadaniem znaków ostrzegawczych jest wprowadzenie różnego rodzaju ograniczeń w ruchu, tak by zachowane zostały płynność i bezpieczeństwo na drodze. Znaki zakazu różnią się między sobą, ale większa część z nich jest okrągła, ma białe tło i czerwoną obwódkę. Wyjątek stanowi np. znak B-20 (STOP), przestawia się go w formie ośmiokąta foremnego z czerwonym tłem i białą obwódką. W Polsce funkcjonuje 46 znaków zakazu oznaczonych literą B.Kliknij i zobacz znaki »
null

Znaki nakazu

Znaku nakazu wskazują uczestnikom ruchu określony sposób i kierunek poruszania się na drodze. Wszystkie znaki nakazu mają okrągły kształt, błękitne tło i biały symbol. Wyjątkiem w tej grupie jest znak C-17, który jest białym prostokątem. Na terenie Polski obowiązuje 21 znaków nakazu opisanych przy pomocy litery C.Kliknij i zobacz znaki »
null

Znaki kierunku i miejscowości

Znaki kierunku i miejscowości, zgodnie z nazwą, informują o szczegółach dojazdu (m.in. kierunku i dystansu) do konkretnych miejscowości czy obiektów. Wskazują też numer drogi. Znaki te różnią się między sobą kształtem, wielkością i kolorystyką w zależności od typu informacji, który przekazują. Jednolity system informacji gwarantuje Konwencja o znakach i sygnałach drogowych z 1968 roku. W Polsce wyróżnia się ponad 40 znaków tego typu. Do ich opisu wykorzystuje się literę E.Kliknij i zobacz znaki »
null

Znaki informacyjne

Ten rodzaj znaków przekazuje informacje o rodzaju dróg, sposobie korzystania z nich i znajdujących się w pobliżu obiektach. Większość znaków informacyjnych ma kształt prostokąta i tło w kolorze niebieskim. Znajdują się na nich białe lub czarne symbole. Jest to duża grupa znaków. W Polsce możemy spotkać ich 68. Każdy z nich oznaczony jest literą D.Kliknij i zobacz znaki »
null

Znaki uzupełniające

Znaki uzupełniające przekazują uczestnikom ruchu drogowego dodatkowe informacje ułatwiające orientację na drodze. Znaki uzupełniające przybierają najczęściej formę niebieskich prostokątów z białymi symbolami i literami, ale występują też takie w kolorze żółtym z czarnymi oznaczeniami. Symbolizuje je litera F. Na polskich drogach występuje 25 rodzajów znaków uzupełniających.Kliknij i zobacz znaki »
null

Znaki przed przejazdami kolejowymi

Tego typu znaki umożliwiają bezpieczne poruszanie się zarówno pojazdów, jak i pieszych, w obrębie torów kolejowych. Oznacza się je literą G.Kliknij i zobacz znaki »
null

Znaki tramwajowe

Znaki tramwajowe pełnią istotną rolę w zachowaniu bezpieczeństwa i ciągłości ruchu drogowego. Są one źródłem kluczowych informacji dla motorniczego o zagrożeniach i ograniczeniach w przemieszczaniu. Wyróżniamy cztery rodzaje znaków tramwajowych – nakazu, zakazu, ostrzegawcze i informacyjne.Kliknij i zobacz znaki »
null

Znaki wojskowe

Znaki wojskowe to charakterystyczne okrągłe, żółto-czarne oznaczenia drogowe przeznaczone dla osób kierujących pojazdami wojskowymi.Kliknij i zobacz znaki »
null

Znaki typu U

Znaki typu U przekazują kierowcom informację o miejscach, w których należy zachować szczególną ostrożność – wskazują krawędzie jezdni oraz zakręty.Kliknij i zobacz znaki »
null

Tabliczki do znaków drogowych

Tabliczki to dodatkowe elementy umieszczane bezpośrednio pod znakami. Ich zadaniem jest uzupełnić treść głównego znaku o dodatkowe informacje. Mają one kształt prostokąta i kolorystykę odpowiadającą rodzajowi znaku, przy którym występują. Oznacza się je literą TKliknij i zobacz znaki »